Leczenie uzależnień

Uzależnienia od środków odurzających, uspokajających, przeciwbólowych, internetu, komputera czy hazardu to plaga XXI w. Coraz więcej osób nie radzi sobie na co dzień bez tych rzeczy. Tymczasem każdy z nałogów wywołuje wiele skutków ubocznych w psychice, organizmie osoby uzależnionej oraz niesie konsekwencje społeczne (utrata rodziny, pracy etc.). Leczenie uzależnień to domena ośrodka OAZA, który przyjmuje pacjentów bez skierowania od lekarza. Zapewnia dobre warunki pobytowe oraz wsparcie ze strony wyspecjalizowanych terapeutów. Szanując każdego pacjenta gwarantuje również anonimowość i dyskrecję.


Prywatny Ośrodek Terapii Uzależnień Oaza
Ługowiska 1
87-850 Choceń
tel. 54 233 70 70