Linie transportowe

Duże obiekty magazynowe w zasadzie nie byłyby w stanie funkcjonować bez wsparcia w postaci systemów transportu wewnętrznego. Magazyny to jednak nie skarbce na cenne depozyty, ale miejsca, gdzie z dużą częstotliwością pojawiają się nowe elementy tylko po to, by po niedługim czasie znów wyruszyć w drogę. Dlatego sprawność i wydajność wewnętrznych systemów transportowych stanowi o wydajności i funkcjonalności magazynu. Firma Promag z Poznania dostarcza magazynom profesjonalne instalacje transportowe. Linie, czy też ciągi transportowe o określonej wydajności sprawiają, że magazyn żyje pełnią życia, a przez to jest rentowny. Promag wybiera po konsultacji ze swoimi klientami taki rodzaj wewnętrznej „autostrady” towarowej, która spełni wymagania klienta i będzie gabarytowo odpowiadać skali działania określonego magazynu.


PROMAG S.A.
Romana Maya 11
61-371 Poznań
tel. +48 61 655 83 3